Om förlaget

ARABELA FÖRLAG fokuserar på utgivning av böcker, bland annat med anknytning till Central- och Östeuropa. Hittills har Utresetillstånd (2012) och Fjärilens vingslag (2016), båda av Eva Franko, givits ut. Böckerna utgör de två första delarna i en trilogi om Katarina Levitsky.